Meteen naar de inhoud

Informatie BHV training

De basis opleiding bedrijfshulpverlening d.m.v. blended Learning is een combinatie van E-learning (een internet-lesprogramma) met een eendaagse praktijkopleiding.

Met het E-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de praktijkopleiding.
Cursisten worden toegelaten tot de praktijk dag als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald. ( hoe ze dit moeten doen staat uitvoerig beschreven in de bij gevoegde handleiding van het NIBHV die cursisten 2 weken vooraf aan training in hun mailbox toegezonden krijgen)

Het E-learning programma bestaat uit de modulen:
● Niet-spoedeisende Eerste Hulp;
● Spoedeisende Eerste Hulp;
● Brandbestrijding;
● Ontruiming.
Op de praktijk dag krijgen cursisten een competentietoets.

Studielast
Cursisten besteden gemiddeld zes tot 8 uur aan het doorlopen van het E-learning programma. Het verplichte praktijkgedeelte duurt een dag.
Diploma
Het BHV-diploma is 1 jaar geldig. Na 1 jaar kan de cursist de geldigheid van het diploma verlengen door het volgen van een herhalingstraining.

Herhalingstraining BHV

Een dag BHV herhaling bestaat uit:

● Niet-spoedeisende Eerste Hulp;
● Spoedeisende Eerste Hulp;
● Brandbestrijding;
● Ontruiming.
Op de praktijk dag krijgen cursisten een competentietoets.

Uit het eigen leerportaal is het diploma/certificaat door de cursist te downloaden en uit te printen.