Meteen naar de inhoud

AVG

PRIVACY POLICY

Via onze Privacy Policy informeren wij je hoe Opleiding-BHV omgaat met je persoonsgegevens. Hierbij respecteert Opleiding-BHV je privacy en wordt er gehandeld binnen de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Opleiding- BHV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Opleiding-BHV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeldingsformulier op de website of aanmelding via de mail aan Opleiding-BHV verstrekt. Opleiding- BHV kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Voor- en achternaam – E-mailadres – Telefoonnummer – Geboortedatum

Waarom Opleiding-BHV gegevens nodig heeft.

Opleiding-BHV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen /informeren over de training indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Verder gebruikt Opleiding-BHV uw gegevens voor het aanvragen van uw BHV certificaat bij het instituut NIBHV. Daarnaast kan Opleiding-BHV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Opleiding-BHV gegevens bewaart

Opleiding-BHV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan nodig voor de dienstverlening bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Opleiding-BHV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld het examen die wordt afgenomen door het examenbureau.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Beveiligen

Opleiding-BHV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan

Ik stem in met de verwerking van mijn persoonsgegevens ten behoeve van de training bedrijfshulpverlening en de aanvraag voor de certificering bij het NIBHV op voorwaarde dat mijn persoonsgegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en niet aan andere dan hierboven genoemde instanties zal worden verstrekt of worden gebruikt voor andere doeleinden. Ik behoud mij het recht voor om zonder opgaaf van reden mijn deelname te beëindigen en mijn persoons gegevens te laten verwijderen. Indien in deze gegevens veranderingen op treden stel ik Opleiding-BHV hiervan op de hoogte. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaar ik dat ik alle vragen naar waarheid heb ingevuld.  Voorts verklaar ik daarmee dat ik op een voor mij duidelijke wijze ben ingelicht over de aard, doel en duur van de training, en dat ik de algemene voorwaarden op de website van Opleiding-BHV heb gelezen.