Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

01. Inschrijving

Uw inschrijving voor een van onze trainingen is strikt persoonlijk en uw handtekening impliceert akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden en de privacy policy, vermeld op deze website. Ook aanmeldingen per e-mail en inschrijving via onze website impliceren akkoordverklaring met deze voorwaarden en privacy policy.

02. Bevestiging van inschrijving
Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een bevestiging van deelname. Annulering is alleen schriftelijk mogelijk binnen veertien dagen na dagtekening van onze bevestiging. Annulering is dan kosteloos.

03. Aantal inschrijvingen
Opleiding BHV behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een training daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is Opleiding BHV gerechtigd om trainingen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten hebben. Tevens is Opleiding BHV niet aansprakelijk te stellen als het door onvoorziene omstandigheden, niet mogelijk is om training te laten doorgaan/plaats te laten vinden.

04. Cursusgeld
De cursist(e)/contractant verbindt zich bij inschrijving / aanmelding tot betaling van het gehele cursusgeld, voorafgaand aan de training, ongeacht of al of niet, geheel of gedeeltelijk, de training wordt gevolgd. Absentie van een cursist(e) ontheft hem/haar niet van de verplichting tot betaling. In overleg, naar oordeel van Opleiding BHV, kan men door ernstige situaties verzoeken om de training te verzetten. Catering en locatiekosten worden altijd in rekening gebracht.

05. Inningskosten
Alle inningskosten zijn voor rekening van de cursist/contractant als op het aanmeldingsformulier en / of op onze schriftelijke bevestiging vermeld.

06. Blended-Learning
Bij opgave voor de Blended-Learning training wordt twee weken voorafgaand aan de praktijk dag vanuit Opleiding BHV een uitnodiging per e-mail bericht verzonden naar de deelnemer en deelnemer aangemeld bij het NIBHV. Vanuit het NIBHV ontvangt deelnemer een aparte mail met uitleg om de E-Learning applicatie te kunnen starten. De deelnemer heeft dan twee weken de gelegenheid om het programma in circa 6 tot 8 uren te volgen en af te ronden tot aan de start van de geplande praktijk dag. Zonder met een voldoende afgeronde e-learning is geen toegang tot de praktijk dag.

07. Speciale aandacht
Bij de trainingen wordt gebruikgemaakt van echte vuurhaarden. Gezien de praktijkhandelingen is het nodig uw kleding aan te passen aan een praktijkgerichte training. Beschermende middelen worden aangeboden en dienen door instructeur en deelnemers te worden gebruikt. Draag als deelnemer makkelijk schoeisel en geen nylon kleding. Wij raden aan om bij lang haar dit vast te binden en/of op te steken.

08. Klachten

Heeft u een klacht, geef dit dan door via de button “contact” alstublieft.

27 februari 2023.

Al onze trainingen, vermeld op deze website, zijn exclusief btw, inclusief lesstof, trainingsmaterialen, koffie/thee en lunch en – bij voldoende resultaat een certificaat.