IN-COMPANY TRAININGEN

Wettelijke verplichting

De Arbowet verplicht iedere werkgever passende maatregelen te nemen om in geval voor gevaar van de werknemers en derden doeltreffend te kunnen optreden ter bescherming van die werknemers en derden.
U

Doelstelling

Opleiding BHV zorgt ervoor dat de BHV-organisatie en het calamiteitenplan in praktische trainingen tot uiting komt. Risicobewustzijn en zelfredzaamheid verhogen is de doelstelling van iedere training. Zou u dit willen in uw bedrijf?

Maatwerk

Hiertoe zal een stukje maatwerk geleverd moeten worden, daar iedere organisatie zijn eigen specifieke kenmerken heeft. Dit maatwerk krijgt gestalte in de vorm van de BHV-organisatie en een gedegen opleiding- en oefenprogramma.

Bedrijven

Individuele deelnemers kunnen zich opgeven voor de trainingen via open inschrijving. Voor bedrijven of instellingen vinden trainingen in groepsverband plaats, die op een door u zelf gekozen locatie kunnen worden gehouden.
Neem contact met ons op voor trainingen die passen binnen uw organisatie.