Maatwerk / In Company

Risicobewustzijn en zelfredzaamheid verhogen

Cursusopzet
IN-COMPANY TRAININGEN
De term bedrijfshulpverlening wordt gebruikt sinds de invoering van het Koninklijk Besluit Bedrijfshulpverlening (januari 1994). Inmiddels is het Koninklijk Besluit Bedrijfshulpverlening opgenomen in de Arbowet.
BEDRIJFSHULPVERLENING

Wettelijke verplichting

De Arbowet verplicht iedere werkgever passende maatregelen te nemen om in geval voor gevaar van de werknemers en derden doeltreffend te kunnen optreden ter bescherming van die werknemers en derden.
U

Doelstelling

Opleiding BHV zorgt ervoor dat de BHV-organisatie en het calamiteitenplan in praktische trainingen tot uiting komt. Risicobewustzijn en zelfredzaamheid verhogen is de doelstelling van iedere training. Zou u dit willen in uw bedrijf?

Maatwerk

Hiertoe zal een stukje maatwerk geleverd moeten worden, daar iedere organisatie zijn eigen specifieke kenmerken heeft. Dit maatwerk krijgt gestalte in de vorm van de BHV-organisatie en een gedegen opleiding- en oefenprogramma.

Bedrijven

Individuele deelnemers kunnen zich opgeven voor de trainingen via open inschrijving. Voor bedrijven of instellingen vinden trainingen in groepsverband plaats, die op een door u zelf gekozen locatie kunnen worden gehouden.

Neem contact met ons op voor trainingen die passen binnen uw organisatie.

BHV is bedoeld om letsel en schade van werknemers en derden zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening zijn

N

Verlenen van eerste hulp bij ongevallen

N

Beperken en het bestrijden van een beginnende brand

N

Voorkomen en beperken van ongevallen

N

In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw

N

Alarmeren van en samenwerken met de overheid hulpverleners

LOCATIES & DATA
Opleiding BHV is al vele jaren een gevestigde naam op het gebied van de training en advisering van BHV-organisaties
Bekijk waar en wanneer de volgende trainingen zijn.